Opmerkingen over NL Kiesstelsel.

Door het grote aantal partijen in de tweede kamer is er regelmatig een discussie of we in ons land ook met een kiesdrempel van meerdere procenten moeten werken. Dan neemt het aantal partijen in de Tweede Kamer af.

Dit was voor mij aanleiding om de verkiezingsuitslag voor de Tweede Kamer in 2021 nog eens te analyseren.

De kieswet zit gebalanceerd in elkaar. Er zijn uiteraard altijd  wijzigingen mogelijk waarbij de voor- en nadelen goed moeten overwogen.

Dit was de stembusuitslag…

Het exacte aantal kamerzetels is in deze tabel niet ingevuld omdat ook z.g. restzetels daar invloed op hebben.

Een kiesdrempel van 5 % zou resulteren in een Tweede Kamer met de navolgende 8 partijen: VVD, D66, PVV, CDA, SP, PvdA, GROENLINKS en FvD. Op deze partijen hebben in 2021 79,1 % van de kiezers gestemd.

 

Nu ik toch in het cijferwerk ben gedoken heb ik ook nog andere zaken geanalyseerd.

Kieskringen en aantal kandidaten

Er zijn 20 kieskringen in ons land. Vaak beslaan deze provincies. In enkele gevallen zijn er meerdere kieskringen per provincie. De stemmen in ons land worden op die 20 plaatsen gebundeld.
Voor elke kieskring moeten politieke partijen kandidatenlijsten indienen waarop in sommige gevallen tot 80! kandidaten per partij mogen worden vermeld. Veel (kleine) partijen nemen niet aan alle kieskringen deel omdat ze niet aan de per kiekring gestelde voorwaarden voldoen. Een partij kan in elke kieskring afwijkende kandidaten op de lijst zetten. Hierdoor kunnen nog meer dan 80 personen van een partij kandidaat staan.

Opmerkelijk is het CDA in alle kieskringen opgeteld 369 personen kandidaat stelt. Opmerkelijk in contrast met de 150 kamerzetels. Overigens zijn er meer partijen met een groot aantal kandidaten. (D66: 136, PvdA: 101, SP: 82, VVD: 80 en Code Oranje: 68).

Zeker omdat de huidige mogelijkheden tot kandidaatstelling resulteert en onhandig grote stembiljetten kan in overweging genomen worden het aantal kandidaten per partij te limiteren.

Stemmen per persoon

In totaal waren er 3166 kandidaten die gemiddeld 6.588 stemmen kregen. De uiteindelijke 150 kamerleden kregen gemiddeld 62.427 stemmen.

Een persoon die werd verkozen kreeg slechts 264 stemmen. Reden: Hij stond hoog op de kieslijst van zijn partij.

Twee kandidaten kregen geen enkele stem. Die twee hebben dus niet op zichzelf gestemd en ook familie en kennissen stemden niet op die kandidaten.

De 150 personen die de meeste stemmen kregen haalden allen meer dan 3168 stemmen. 86 van die 150 personen kregen een kamerzetel.

  • 12 van deze personen haalden geen kamerzetel omdat de partij waar ze zich voor kandideerden de kiesdrempel niet haalde. Het gaat om kandidaten van navolgende 10 politieke partijen: Code Oranje, Jezus Leeft, Jong, Lijst Henk Krol, NIDA, NLBeter, Piratenpartij, Splinter, Trots op Nederland, en de blanco lijst.
  • 52 van deze personen van de 17 partijen die wel een kamerzetel verwierven kwamen niet in de kamer omdat ze door hun partij te laag op de kieslijst waren gezet.

Contactgegevens

Contact Info

Rob van Boxtel – Dorpsstraat 9 – 5261 CJ Vught

06 – 22 49 55 09

info@robvanboxtel.nl

www.robvanboxtel.nl