NOA Sector Grootbedrijven

Tussen de 15-25 grotere NOA-leden zijn verenigd in NOA Sector Grootbedrijven waarvan ik secretaris ben (bijna vanaf) oprichting in 1998 t/m 2021.

NOA Sector Grootbedrijven (SGB) is de afdeling waarin de “grote afbouwbedrijven” zijn gebundeld.

Voor hen organiseer ik interessante bijeenkomsten, studiereizen en projecten.

De activiteiten van onze vereniging zorgen er bij uitstek voor dat de grotere afbouwbedrijven in Nederland:
• elkaar beter leren kennen;
• waardevolle contacten opdoen;
• op de hoogte worden gesteld van interessante ontwikkelingen in hun vakgebied;
• ideeën opdoen over heikele punten binnen hun individuele bedrijfsvoering;
• van elkaars ervaringen leren.

De leden van SGB komen regelmatig bijeen. Ongeveer eens per kwartaal (dus vier keer) organiseer ik een bijeenkomst waar verschillende thema’s de revue passeren. Eén keer per jaar leggen de leden een veelal door mij georganiseerd driedaags buitenlands bezoek af.

Waarom is een lidmaatschap van SGB van belang?
Leden van SGB krijgen tijdens de bijeenkomsten voldoende gelegenheid om ondernemersvraagstukken en bedrijfsorganisatorische zaken met collega’s te bespreken. Omdat leden allemaal in de afbouwbedrijfstak opereren en van een zekere grootte zijn, zien we dat iedereen te maken heeft met (vaak) dezelfde problematieken. Doordat niet iedereen dezelfde ‘tak van sport beoefent’ en een eigen bedrijfsfilosofie heeft levert dit per thema verrassend andere ervaringen en aandachtspunten op. Leden durven elkaar tijdens bijeenkomsten waardevolle adviezen te geven, Ook leggen leden onderling relaties, die al zeer vaak hebben geresulteerd in het voor elkaar uitvoeren van werkzaamheden en in gezamenlijk optrekken bij bouwprojecten.

Waar komen SGB-leden bijeen:
Voor onze activiteiten zoek ik keer op keer een nieuwe, inspirerende locatie. We nemen een kijkje in de keuken van een (bouwgerelateerd) bedrijf, of gaan juist ‘out-of-the-box’. Dat levert interessante bedrijfsbezoeken op, waarbij we ook altijd een ruimte hebben om als leden onder elkaar over thema’s en actualiteiten te spreken.

Welke thema’s komen aan bod:
Elk kwartaal krijgen de leden tijdens een bijeenkomst een interessante gastheer/vrouw voorgeschoteld en behandelen we interactief allerhande thema’s. Leuk en leerzaam.

Reis:
Een keer per jaar maken de leden van NOA Sector Grootbedrijven een gezamenlijke reis die vaak, maar niet altijd, door mij georganiseerd werd. Opvallend is dat bijna altijd alle leden deelnemen aan deze activiteit. Alhoewel er altijd “technische” onderwerpen op het programma staan heeft de reis toch een informeel doel. Door de reizen krijgen de leden, nog beter dan bij de bijeenkomsten die we elk kwartaal organiseren, ruim de gelegenheid nader met elkaar kennis te maken. Men is min of meer drie dagen tot elkaar veroordeeld. Tijdens de reizen werden contacten nader geïntensiveerd en kennis uitgewisseld. We vertrekken veelal op woensdagavond en zijn dan zaterdag aan het begin van de middag weer in het land. Inmiddels hebben we al vele Europese reisdoelen aangedaan. Steden zoals o.m. Parijs, Nantes, Berlijn, Milaan, Stockholm, Praag, Barcelona, Stuttgart, Sevilla, Boedapest, Edinburgh, Valencia, Florence, Siena, nog een keer Berlijn, Boekarest, Istanbul, Frankfurt, nog een keer Parijs, Antwerpen, Madrid, Malaga, Granada, Tarragona en nog een keer Stockholm hadden het voorrecht ons te mogen begroeten.