Wij Isoleren

Een medewerker van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties vond in 2014 dat de isolatiebranche te versnipperd is.

Hij bracht me op een idee. Dat was het begin van het project Wij Isoleren.

In 2016 wordt er op mijn initiatief door VENIN en in samenspraak met BZK en Milieu Centraal (door mij met het programma Filemaker) een database gebouwd en op de website Wij Isoleren gepubliceerd.

U wilt uw woning verbeteren? Wij isoleren!