Ik bouwde een geschiedenisdatabase waarin 111.000 gebeurtenissen gekoppeld zijn aan 22.000 personen.

Een gebeurtenis is een datum. Daarbij gaat de database vanaf het vroegste begin van de (mij) bekende geschiedenis tot aan het heden.

Een gebeurtenis heeft natuurlijk bijna altijd met personen te maken. Aan gebeurtenissen in de database is een personenbestand gekoppeld.

Voorbeeld: Karel V werd op 24 februari 1500 in het Prinsenhof te Gent geboren met als vader Filips de Schone en moeder Johanna de Waanzinnige. Aan 24-02-1500 zijn in de database dus 3 personen gekoppeld: nl. Filips, Johanna en Karel.

Je kunt in de database bijvoorbeeld ook alle gebeurtenissen (dagen) vinden waaraan zijn vader Filips de Schone is gekoppeld. Oftewel de levensloop van hem opvragen.

En als je het dan goed regelt (en de juiste data invoert) krijg je een kwartierstaat. Wat dat is moet je vragen aan iemand die zich bezig houdt met stambomen.