Twee brancheorganisaties waarvoor ik werkte waren LSGI en VENIN. Ik was er lange tijd voorzitter en voerde ook het secretariaat. Hierbij stond ik professionele en particuliere vragenstellers te woord. Hen informeerde ik op een open en eerlijke manier informeerde over buitengevelisolatie (LSGI) en overige isolatiewerkzaamheden (VENIN).

Mijn kennis en belangstelling voor bouwfysica, zeg maar de wiskunde van het isoleren, kwam daarbij goed van pas. Net zoals de kennis over glas die ik opdeed in de tijd dat ik handelde in voorzetramen.

Ik schreef ook publicaties en boeken over verschillende isolatieonderwerpen.